Kiedy składać wniosek 500 plus w  2021

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać w 2021 roku:

  1. od 1 lutego – w przypadku ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną,

  2. od 1 kwietnia – w przypadku wniosków wypełnianych w formie papierowej.

 

Na ich podstawie świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Wniosek 500 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 

  1. wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
  2. wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
  3. wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
  4. wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
  5. wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Wniosek 500 plus online lub drogą elektroniczną

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus (jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia).

Wnioski 500 plus można składać:

  1. przez internet – poprzez ministerialny Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto); Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) albo za pomocą bankowości elektronicznej;
  2. drogą papierową – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach.