Czyste Powietrze

 

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na Wójta obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie należy złożyć wniosek – żądanie wydania zaświadczenia, którego wzór można pobrać poniżej:

 

Wzór wniosku