Ogłoszenie o naborze

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)