plakat promujący badania przesiewowe raka jelita grubego

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU PORAMOWEGO

 

Gmina Marcinowice podpisała deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Marcinowice wezmą udział w badaniach przesiewowych w zakresie raka jelita grubego. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszane są osoby:

 

 1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 2. osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 3. osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną. 

 

Jeżeli należysz do grupy objętej programem i jesteś mieszkańcem Gminy Marcinowice zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach. Otrzymasz ankietę do wypełnienia i zestaw testowy do samodzielnego pobrania próbki pod katem wykrycia krwi utajonej.

 

Testy można odbierać osobiście, po wcześniejszym uzupełnieniu ankiety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach w godzinach urzędowania tj.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek od godz. 7:00 do 15:00

Wtorek od godz. 7:00 do 17:00

Piątek od godz. 7:00 do 13:00

W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numer 74/85 85 222.

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

MITOS

Informujemy, że we współpracy ze Świdnickim Bankiem Żywności i Spółdzielnią Mitos rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

Do pomocy uprawnia dochód:

 

  1. 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  2. 1 161,60 w przypadku osoby w rodzinie

 

 

 

 

 

Kiedy składać wniosek 500 plus w  2021

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać w 2021 roku:

 1. od 1 lutego – w przypadku ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną,

 2. od 1 kwietnia – w przypadku wniosków wypełnianych w formie papierowej.

 

Na ich podstawie świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Wniosek 500 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 

 1. wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
 2. wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
 3. wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
 4. wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
 5. wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Wniosek 500 plus online lub drogą elektroniczną

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus (jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia).

Wnioski 500 plus można składać:

 1. przez internet – poprzez ministerialny Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto); Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) albo za pomocą bankowości elektronicznej;
 2. drogą papierową – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Nowoczesnej informuje, że w ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych" realizowanego w ramach zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowane zostały filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych. Nasze filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej:

www.youtube.com/playlist?list=PLPdfWQW5vaTHS8xVoXjEydmUakZ-Yvwl5

Tym co je wyróżnia, to audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z naszych filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

 

 1. gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;

 2. podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;

 3. pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta

 4. recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;

 5. euslugi.policja.pl – jak  korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;

 6. dane.gov.pl - jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;

 7. biblioteki cyfrowe - jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

 

Gorąco zachęcamy do oglądania.

 

 

 

 

,,WSPARCIE DLA SENIORÓW”

informujemy, iż Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Świdnicki jako członek Koalicji na Recz Zdrowego Starzenia się podjął się realizacji projektu wsparcia seniorów finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 

 1. Telefon wsparcia „Senior dla Seniora”

To nic innego jak koleżeńskie wsparcie, które kierowane do seniorów, które pomaga w codziennym zmaganiu się z samotnością i przygnębieniem. Po drugiej stronie słuchawki będzie czekał inna osoba np. senior, który rozmową postara się polepszyć nastrój, zmniejszając tym samym poczucie samotności.

Numer telefonu dla seniorów ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 666-217-169.

Numer telefonu dla seniorów z miasta Świdnica: 666-217-176.

Numer telefonu dla seniorów obsługiwany przez przedstawiciela Powiatu Świdnickiego z powiatu/gminy: 666-217-024.

Kontakt: od poniedziałku do soboty w godzinach od 16:00 do 18:00.

 

 1. Zajęcia edukacyjno-ruchowe dostępne w internecie to wykłady oraz zajęcia ruchowe poszerzające wiedzę i fizyczną sprawność seniora.

 1. Wykłady tematyczne odbywają się online w każdą sobotę o godz. 11:00, na platformie Google Meet z możliwością ich odtwarzania w dowolnym czasie. Link do zajęć będzie dostępny po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału pod nr telefonu: 505-718-322.

 2. Zajęcia ruchowe odbywają się za pośrednictwem Facebooka. Chęć udziału należy zgłaszać do prowadzących:

kinezjologia – Arleta Mańka – zajęcia we wtorki w godz. 13:00-14:00. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/542503893117819 .

joga – Małgorzata Bryjka – zajęcia w środy w godz. 18:30-19:30. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/217511052651155 .

 

 1. Wsparcie psychologiczne to pomoc udzielana przez:

 1. Panią Sławomirę w soboty w godz. 18:00-21:00 – nr telefonu: 781-042-844

 2. oraz Panią Joannę w piątki w godz. 17:00-20:00 – nr telefonu: 666-217-166.

 

 

 

Plakat informujący o niebieskiej karcie dla osób dotkniętych przemocą

 

 

Ośrodek Pomocy Kryzysowej pomaga zdalnie!

 

Masz problem, potrzebujesz porozmawiać? Może potrzebny Ci radca prawny?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc. W czasie pandemii odbywa się ona zdalnie. Zainteresowane osoby mogą dzwonić pod numer telefonu 74 856 58 15 i umówić się na rozmowę z interesującym nas specjalistą. Specjalista oddzwoni w takcie swojego dyżuru. Przypomnijmy, że w poniedziałki dyżuruje radca prawny, we wtorek, środę i piątek - psycholog, natomiast w czwartek dyżuruje pedagog. Istnieje też możliwość kontaktu z wybranym specjalistą za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony http://www.media.zaufania.pl wówczas opisany problem trafi bezpośrednio do wybranego eksperta.

 

Zachęcamy do kontaktu!

 

 

Program "Wspieraj Seniora"


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób powyżej 70. roku życia utworzono Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla seniorów powyżej 70. roku życia uruchomiono specjalną darmową infolinię. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają także młodsi seniorzy.

 

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.

 2. Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.

 3. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

 4. Wolontariusz/ pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

Osoby, które chcą pomóc seniorom, mogą zgłaszać się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów za pośrednictwem strony http://www.wspierajseniora.pl

Jak to zrobić?

 1. Wejdź na stronę http://www.wspierajseniora.pl

 2. Zgłoś chęć pomocy przez ankietę lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

 3. OPS w Twoim mieście skontaktuje Ciebie i seniora w Twojej okolicy, który potrzebuje pomocy.

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury

 

 

ZUS dla Seniora.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w tut. Ośrodku. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z tut. Ośrodkiem:

tel. 74 858 52 22, 74 856 94 31

numery  wewnętrzne:

 • pracownicy socjalni - 24, 28.
 • asystent rodziny - 27.
 • świadczenia rodzinne - 23.
 • księgowość - 22.
 • fax. 74 858 52 22

lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków elektronicznie prosimy o kontakt telefoniczny, uzgodnimy w indywidualny sposób możliwość złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

Plakat promujący bezpłatną infolinię dla kobiet 800 909 444

 

Bezpłatna Infolinia dla Kobiet

Fundacja Edukacji Społecznej

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:

 1. przeżywania silnego stresu,

 2. obniżonego nastroju, depresji,

 3. kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,

 4. trudności wychowawczych,

 5. problemów w życiu zawodowym,

 6. nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą,

 7. uzależnienia,

 8. doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

 

Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się po pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.

Więcej informacji pod linkiem https://infowire.pl/generic/release/568531/za-tydzien-rusza-projekt-pilotazowy-kobieca-infolinia-gedeon-richter-i-fundacja-edukacji-spolecznej-w-trosce-o-zdrowie-kobiet?fbclid=IwAR0QDM7Va5uBeedR3SZmNsGA-0AmipI4Hx7i_fIeXFzoJ6gAwhQoXnNDoJQ

 

 

 

plakat promujący zajęcia dla osób 44+ w zakresie praktycznego korzystania z internetu.

 

 

 

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax. +48 22 529 06 61

www.mrpips.gov.pl; E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

 1. danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

 2. podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

 3. przedstawiła krótki opis problemu.

 

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

 1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.

 2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:

 1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.

 2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.

 3. POT wydaje decyzję administracyjną.

 4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

 

 

Bon turystyczny

 

 Zdjęcie przedstawia kobietę z dziećmi nad jeziorem.

 

 

 

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje.

Jak działa?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022r.

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Dla kogo?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Gdzie wykorzystam bon?

Bon będzie można wykorzystać w Polsce. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Jak składam wniosek?

Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.

Obejrzyj tutorial, jak założyć konto w PUE ZUS

https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Jak aktywować bon? Kliknij i sprawdź.

Dodatkowe świadczenie dla dzieci niepełnosprawnych - kliknij i sprawdź.

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE BĘDĄ W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCINOWICACH W TERMINIE

OD 1 DO 15 WRZEŚNIA

Wnioski na dany rok szkolny przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach - od 1do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca. Wniosek może złożyć:

 1. rodzic/opiekun prawny;

 2. pełnoletni uczeń;

 3. dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Marcinowice przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 1. dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Marcinowice będą realizowane w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Usługi świadczone są przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, Gmina Marcinowice pozyskała dofinansowanie w wysokości 11520,00 zł. Środki te pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !

Dwa tygodnie na ratowanie życia Justyny!

Złośliwy guz mózgu niesie śmierć

 

 
Justyna Ciok
 
 
Zbiórka na cel 2 operacje i leczenie w klinice w Hannoverze

Justyna Ciok, 21 lat

Marcinowice, dolnośląskie

Guz szyszynki i blaszki czworaczej mózgowia - pineoblastoma IV stopnia

Rozpoczęcie: 7 Lipca 2020
Zakończenie: 21 Lipca 2020

Czy dwa tygodnie wystarczą, by ocalić młode życie? Pół miliona złotych kosztuje ostatnia szansa Justyny! Operacja w Hannoverze musi się odbyć jak najszybciej. Guz w mózgu Justyny zaatakował już 4 razy. W chwili, kiedy czytasz te słowa, dla Justyny nie ma już szans na leczenie w Polsce! 

https://www.siepomaga.pl/justyna-ciok?fbclid=IwAR36eKy9hefx-nPBOsKl9osGRh77xcQs9LfHcc7pWEAidIE8zbIMJ0xEqCY