Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że jednym z podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest Stowarzyszenie „INTRO”, które na terenie Gminy Marcinowice prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne i informacje prawne.

Harmonogram dyżurów prawnika i psychologa znajduje się na stronie GOPS Marcinowice