AKCJA ZIMA

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, niskimi temperaturami, a co za tym idzie realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, wobec, których istnieje zagrożenie skutkami zimy apelujemy do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy. Prosimy o reakcję w każdym przypadku, kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Okres jesienno – zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie lub brak ciepłej odzieży narażone są na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne, a w szczególności:

Komisariat Policji w Marcinowicach, nr telefonu 47 8755821,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, nr tel. 74/8585222

Pogotowie Ratunkowe – nr alarmowy 112 całodobowo,