flaga Polski i godło Polski

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w formie ogólnodostępnego wsparcia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Kwota dofinansowania – 13 350,00 zł
Całkowita wartość – 13 350,00 zł

 

Cele Programu
Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest wsparcie w czynnościach dnia codziennego i w życiu społecznym. Program zapewnia pomoc asystentów w codziennych czynności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Adresaci Programu
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu  codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym..

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 74/85 85 222.

Obecnie trwa nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy.

 plakat funduszu solidarnościowego