PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU PORAMOWEGO

 

Gmina Marcinowice podpisała deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Marcinowice wezmą udział w badaniach przesiewowych w zakresie raka jelita grubego. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszane są osoby:

 

  1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  2. osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  3. osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną. 

 

Jeżeli należysz do grupy objętej programem i jesteś mieszkańcem Gminy Marcinowice zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach. Otrzymasz ankietę do wypełnienia i zestaw testowy do samodzielnego pobrania próbki pod katem wykrycia krwi utajonej.

 

Testy można odbierać osobiście, po wcześniejszym uzupełnieniu ankiety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach w godzinach urzędowania tj.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek od godz. 7:00 do 15:00

Wtorek od godz. 7:00 do 17:00

Piątek od godz. 7:00 do 13:00

W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numer 74/85 85 222.