PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

MITOS

Informujemy, że we współpracy ze Świdnickim Bankiem Żywności i Spółdzielnią Mitos rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

Do pomocy uprawnia dochód:

 

    1. 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

    2. 1 161,60 w przypadku osoby w rodzinie