Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna


 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 MITOS


Informujemy, że we współpracy ze Świdnickim Bankiem Żywności i Spółdzielnią Mitos rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem.
Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 w przypadku osoby w rodzinie

 

 


 

 

 

Kiedy składać wniosek 500 plus w  2021

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać w 2021 roku:

  • od 1 lutego – w przypadku ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia – w przypadku wniosków wypełnianych w formie papierowej.


Na ich podstawie świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Wniosek 500 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 

  • wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
  • wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
  • wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
  • wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
  • wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Wniosek 500 plus online lub drogą tradycyjną

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus (jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia).

Wnioski 500 plus można składać:

  • przez internet – poprzez ministerialny Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto); Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) albo za pomocą bankowości elektronicznej;
  • drogą papierową – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

 


 

 

 


 

 

Informacja

24 grudnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

będzie nieczynny.

 

W związku z przypadającym 26 grudnia 2020 roku święta (sobota) informujemy, że dnia 24 grudnia 2020 (Wigilia) GOPS będzie nieczynny. ( Jest to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę).

Za utrudnienie przepraszamy !!!